Home

Søren Sielemann 

Dansk billedkunster 

About


Søren Sielemann (f. 1974) er optaget af forholdet mellem lys og mørke. Efter år som belyser i film- og reklameindustrien, og som lyskunstner og fotograf, er han nu dedikeret til malerkunsten. Han eksperimenterer med både det abstrakte og figurative til at afsøge menneskets eksistens og sind. Han er fængslet af det specifikke og det universelle, af kontraster og balancer, af forskydning og bevægelse. Hans filosofi er at der ikke er lys uden mørke og ingen mørke uden lys. LÆS MERE


Søren Sielemann (b. 1974) is wrapped up in the relation between light and darkness. After years as a lighting technician in the film and advertising industry, and as photographer and light art artist, he is now committed to painting. He experiments with both the abstract and figurative in exploring the human existence and mind. He is intrigued by the specific and universal, by contrast and balance, by displacement and movement. His basic take on life is that there is no light without darkness and no darkness without light. READ MORE